Glasblästring hos Galfa Motala

Från och med V. 36 kommer vi att ha glasblästring av små gods.

Kontakta oss gärna för att veta mer!