Med mer än 50 år i branschen har vi på Galfa skapat oss en gedigen erfarenhet av ytbehandlingar av olika slag.

Vår personal har arbetat länge inom företaget vilket borgar för hög kompetens och god kvalité. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vi jobbar för att Du som kund ska få rätt kvalité i rätt tid till rätt pris.

Våra certifikat

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Ett aktivt miljöarbete leder till minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.


Org./Vat No: SE556350350601
Bg: 245-1235