Mangan & Zinkfosfatering

Zinkfosfatering används huvudsakligen som underlag för lackering.

Anledningen till att fosfatering används i så stor omfattning som målningsunderlag är bl.a. följande:

  • Korrosionsskyddet förbättras betydligt.
  • Vid skada i lackfilmen bromsas rostkrypningen effektivt.
  • Vidhäftningen förbättras.
  • Lacken blir lättare att applicera.

Fosfateringsmetoden ger även ett bra rostskydd genom efterbehandling med korrosionsskyddsolja.

Manganfosfatering används som inslitningsskydd på glidlagerytor, kugghjul i växellådor och bakaxlar m.m.

Skiktet har en viss smörjande effekt, vilket förhindrar skärning mellan ytor som inte täcks av någon oljefilm.

Skiktet binder även en större oljemängd vid ytan, vilket är värdefullt i samband med start och inkörning.