Blästring

Glasblästring av smågods.

Vi utför även montering!