Kromatering av Aluminium & Zink

Gulkromatering på aluminium ger god korrosionsskyddande verkan, samt är ett utmärkt underlag för lackering.

Kromatskiktet har vanligen en skikttjocklek på omkring 1 my.

På grund av kromatskiktens relativt dåliga nötningsbeständighet och känslighet för repor, är dess användning utan efterföljande lackering begränsat till hanteringsmässigt säkra miljöer.

Vi använder oss av Alodine 1200S.