Tenn-matt & Tenn-glans

Elektrolytisk Förtenning görs i första hand till elektronikindustrin där man utnyttjar tennets goda ledande egenskaper och även den goda lödbarheten.

Med hjälp av tenn skyddas strömskenor från oxidering av kontaktställen.

Tenn används även som skydd mot korrosion av rör och lameller till värmeväxlare samt täckning av detaljer som ska vara i kontakt med livsmedel.

Vårat kar för Matt-Ten är 3 x 1 x 1.40 m stort.