Blyreducering, mässing

Tar bort bly från ytan på mässingen.
Innehar NSF-certifikat.